Neuro-wizja - angielski przez Skype, ale inaczej

Nauka angielskiego przez Skype

 

SmokAngielski.pl reprezentuje autorskie podejście do nauczania języka angielskiego, oparte na tzw. metodzie komunikacyjnej - uznajemy, że najważniejsze jest porozumiewanie się w różnych sytuacjach społecznych. Nasz sekret polega jednak na wprowadzenie do procesu nauki technik wykorzystujących najnowszą wiedzę
z zakresu psychologii uczenia się. Sposoby stosowane przez naszych doradców językowych bazują na tym, jak pracuje ludzki mózg i przynoszą dużo lepsze efekty niż dziewiętnastowieczna dydaktyka nadal niestety
dominująca w polskich szkołach, a po części także w branży szkoleniowej.

 

Wartość dodana czyli osobisty doradca językowy

Kursy angielskiego online

 

Kim właściwie jest doradca językowy? W pewnym sensie to przewodnik, który na polu współpracy z Klientem z jednej strony wykorzystuje umiejętności nauczania języka angielskiego, a z drugiej łączy je z metodami trenera rozwoju osobistego.
Oprócz uprawnień
dydaktycznych nasi doradcy posiadają osobiste doświadczenia
z Wielką Brytanią i Irla
ndią, a także uniwersyteckie wykształcenie oraz praktyczną wiedzę
z zakresu nauk społecznych, w
tym kluczowej psychologii uczenia się.
Wierzymy, że doskonalenie znajomości języka angielskiego nie jest sztuką dla sztuki,

ale ma przynosić wymierne korzyści, zauważalne
w coraz lepszej jakości życia naszych Klientów. W związku z tym nie tylko prowadzimy profesjonalne zajęcia z języka angielskiego przez Internet, ale przy okazji zwracamy uwagę na Państwa mocne strony, korygujemy złe nawyki, pielęgnujemy talenty, wzmacniamy pewność siebie, motywujemy, przekonujemy, przypominamy. A później wspólnie z Państwem świętujemy życiowe sukcesy.