Pakiet SEMI 16X45 MIN.

za cenę 2112zł

długotrwała nauka o stałych porach

4 miesiące nauki po 16 godzin lekcyjnych w miesiącu, czyli po 4 godziny lekcyjne w tygodniu w stałych, wybranych przez Państwa porach, co daje łącznie 64 lekcje. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 33zł. Uczniowi nie przysługuje prawo zmiany pory zajęć w trakcie kursu ani przekładania lekcji.

 

Pakiet OPTI

nauka o stałych porach

Od 4 do 16 godzin lekcyjnych lub zegarowych w miesiącu, czyli od 1 do 4 godzin lekcyjnych lub zegarowych w tygodniu, w stałych wybranych przez Państwa porach.

OPTI 16x45 min. za cenę 560zł

Miesiąc nauki zawiera 16 godzin lekcyjnych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 35zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 4 (czterech) lekcji.

OPTI 16x60 min. za cenę 600zł

Miesiąc nauki zawiera 16 godzin zegarowych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 37,50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 4 (czterech) lekcji.

OPTI 12x45 min. za cenę 450zł

Miesiąc nauki zawiera 12 godzin lekcyjnych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 37,50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 3 (trzech) lekcji.

OPTI 12x60 min. za cenę 480zł

Miesiąc nauki zawiera 12 godzin zegarowych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 40zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 3 (trzech) lekcji.

OPTI 8x45 min. za cenę 320zł

Miesiąc nauki zawiera 8 godzin lekcyjnych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 40zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 2 (dwóch) lekcji.

OPTI 8x60 min. za cenę 340zł

Miesiąc nauki zawiera 8 godzin zegarowych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 42,50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 2 (dwóch) lekcji.

OPTI 4x45 min. za cenę 170zł

Miesiąc nauki zawiera 4 godziny lekcyjne. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 42,50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 1 (jednej) lekcji.

OPTI 4x60 min. za cenę 180zł

Miesiąc nauki zawiera 4 godziny zegarowe. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 45zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 1 (jednej) lekcji.

 

Pakiet FLEXI

nauka o zmiennych porach

Od 4 do 16 godzin lekcyjnych lub zegarowych w miesiącu, czyli od 1 do 4 godzin lekcyjnych lub zegarowych w tygodniu,w zmiennych porach, wybieranych przez Państwa z lekcji na lekcję.

FLEXI 16x45 min. za cenę 640zł

Miesiąc nauki zawiera 16 godzin lekcyjnych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 40zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 4 (czterech) lekcji.

FLEXI 16x60 min. za cenę 680zł

Miesiąc nauki zawiera 16 godzin zegarowych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 42,50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 4 (czterech) lekcji.

FLEXI 12x45 min. za cenę 510zł

Miesiąc nauki zawiera 12 godzin lekcyjnych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 42,50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 3 (trzech) lekcji.

FLEXI 12x60 min. za cenę 540zł

Miesiąc nauki zawiera 12 godzin zegarowych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 45zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 3 (trzech) lekcji.

FLEXI 8x45 min. za cenę 360zł

Miesiąc nauki zawiera 8 godzin lekcyjnych. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 45zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 2 (dwóch) lekcji.

FLEXI 8x60 min. za cenę 400zł

Miesiąc nauki zawiera 8 godzin zegarowych Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 2 (dwóch) lekcji.

FLEXI 4x45 min. za cenę 200zł

Miesiąc nauki zawiera 4 godziny lekcyjne. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 1 (jednej) lekcji.

FLEXI 4x60 min. za cenę 210zł

Miesiąc nauki zawiera 4 godziny zegarowe. Pojedyncza lekcja w pakiecie kosztuje 52,50zł. Uczniowi przysługuje prawo przełożenia 1 (jednej) lekcji.

 

Pakiet EXPI
za cenę wybranego pakietu OPTI bądź FLEXI
+15 proc. jego wartości

przygotowanie do egzaminu/język biznesowy/
specjalistyczny/Polish for foreigners
w stałych lub zmiennych porach

Miesiąc nauki celem przygotowania do egzaminów typu IELTS, FC, CAE, TOEFL, GESE lub w zakresie języka biznesowego bądź specjalistycznego. Przykładowo: EXPI-OPTI 8x60 min. kosztuje 340zł + 15% = 340zł + 51zł = 391zł. Z kolei EXPI-FLEXI 16x45 min. kosztuje 640zł + 15% = 640zł + 96zł = 736zł.