Jak firmy i instytucje finansowe zwiększają swoją skuteczność wybierając nasze rozwiązania szkoleniowe online

 • Personalizacja szkoleń
  Indywidualny program nauki powstaje w oparciu o profil działalności przedsiębiorstwa oraz specyficzne potrzeby edukacyjne pracowników.

 • Sprawdzona, elastyczna metoda
  Formuła nauki online pozwala na uczestnictwo w zajęciach nie tylko w domu, ale także
  w biurze, w trakcie podróży służbowej, w samochodzie lub plenerze.

 • Optymalizacja czasu pracy
  K
  ursy mogą obejmować od 1 do 16 godzin (lekcyjnych lub zegarowych) w tygodniu,
  w godzinach od 8:00 do 20:00 czasu polskiego, o stałych lub zmiennych porach.

 • Monitoring wyników
  Kontrola nad każdym etapem szkolenia – comiesięczna informacja zwrotna o postępach
  w nauce umożliwia nadzór nad przebiegiem kursu i stanowi dodatkową motywację dla jego uczestników. 

 • Siła multimediów
  Oprócz stałej opieki doświadczonego lektora – doradcy językowego kursanci mają do dyspozycji innowacyjne metody nauczania: filmy, nagrania, interaktywne gry, komiksy, reklamy telewizyjne
  i radiowe, zdjęcia.

 • Najwyższa jakość
  Nasze kursy są w pełni zgodne z wymogami Rady Europy (poziomy zaawansowania od A1 do C2).

 • Kontrola wydatków szkoleniowych
  W porównaniu do ceny pojedynczej lekcji z lektorem na kursie stacjonarnym nauka w trybie online pozwala zredukować koszty szkoleń językowych w firmie o 20 do 60 proc.

 • Wzrost efektywności poprzez outsourcing
  Oferowane przez nas usługi doradcze (audyt kompetencji językowych, redakcja tekstów, rozmowy rekrutacyjne w języku angielskim, treningi językowe) pozwalają odciążyć pracowników działu personalnego (i pozostałych), którzy dzięki temu mogą zaangażować się w inne zadania.